• Chờ Yêu Thương Quay Về Chương 1

    Chương 1: Định Mệnh                                                      Em Sẽ Đi Về Nơi Không Có Anh Và Tất Cả Chỉ Còn Là Kí Ức… Nắng  và gió… Thời gian liệu có chữa lành vết thương??? Thời gian liệu có chữa lành...

    • Posted 4 years ago
    • 0